EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 33/2016

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent powziął informację od Adama Osińskiego ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił, iż Aspesi Investments Limited, w której Akcjonariusz jest członkiem organu zarządzającego, dokonała zbycia w dniach 9 oraz 12 września 2016 roku łącznie 359.058 akcji EBC Solicitors S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 35.905,80 zł, w tym w dniu 9 września 2016 roku - dokonała zbycia 179.529 akcji oraz w dniu 12 września 2016 roku - 179.529 akcji. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w ramach transakcji pakietowych. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Aspesi Investments Limited.

Przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 4.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 33,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, Akcjonariusz posiada bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 3.640.942 akcji Spółki, reprezentujących 30,34 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 30,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Akcjonariusz poinformował, że:

1. podmiotem zależnym od niego jest Aspesi Investments Limited posiadająca akcje Spółki,

2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,

3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,

4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.

 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się