EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 32/2016

Raport bieżący

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

 

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent","Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez pana Adama Osińskiego, tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu w dniach 9 oraz 12 września 2016 roku łącznie 359.058 akcji EBC Solicitors S.A. przez Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję zarządzającą.
Z przekazanej informacji wynika, iż Aspesi Investments Limited w dniu 9 września 2016 roku dokonała zbycia 179.529 akcji oraz w dniu 12 września 2016 roku - 179.529 akcji. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w ramach transakcji pakietowych. Łączna cena każdej transakcji zbycia wyniosła 118.489,14 zł i łącznie 236.978,28 zł (66 groszy za każdą poszczególną akcję).


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się