EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 31/2016

Raport bieżący

Rekomendacja kolejnego projektu Graphene Solutions sp. z o.o. do dofinansowania kwotą ponad 5 mln. zł

Zarząd Emitenta informuje, że uzyskał informację od Graphene Solutions sp. z o.o., tj. spółki portfelowej Emitenta (za pośrednictwem Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii), na temat zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie 1/1.2/2016/POIR w ramach Programu sektorowego INNOTEXTILE, finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-202.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) ocenę pozytywną i kwalifikację do dofinansowania uzyskał wniosek złożony przez Graphene Solutions sp. z o.o. pod tytułem "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia osłon przeciwodłamkowych opartych o ciecze zagęszczone ścinaniem - Graphene Liquid Protection" złożony wspólnie z Super Liquid sp. z o.o., to jest inną spółką portfelową Emitenta (także za pośrednictwem Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii) z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 5.070.926,77 zł.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs112-2016innotextile/aktualnosci/art,4505,zakonczenie-oceny-merytorycznej-projektow-zlozonych-w-ramach-programu-innotextile-dzialanie-1-2-po-ir-sektorowe-programy-br-konk.html.

Dofinansowane projekty są ściśle związane z działalnością prowadzoną przez Graphene Solutions sp. z o.o. oraz Super Liquid sp. z o.o. W ocenie Emitenta pozytywna ocena projektów przez zespół ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju świadczy o potencjale prac prowadzonych przez Graphene Solutions sp. z o.o. oraz Super Liquid sp. z o.o.

Łącznie ze środkami, o których mowa w raporcie EBI nr 17/2016 z dnia 31 maja 2016 roku oraz raporcie ESPI nr 25/2016 z dnia 30 lipca 2016 roku, Graphene Solutions sp. z o.o. uzyskała rekomendacje do otrzymania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w łącznej kwocie ponad 13,8 mln. zł.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się