EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 29/2016

Raport bieżący

Informacja dotycząca Graphene Solutions sp. z o.o.

W związku z pytaniami akcjonariuszy Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że EBC Solicitors S.A. nie zbyła ani nie zobowiązała się do zbycia udziałów Graphene Solutions sp. z o.o., tj. spółki portfelowej (za pośrednictwem Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii). Udziały Graphene Solutions sp. z o.o., które nabyła w ostatnim okresie Erne Vantures S.A. (raport ESPI tej spółki nr 12/2016 z dnia 5 września 2016 roku) zostały według wiedzy EBC Solicitors S.A. zbyte przez innego wspólnika Graphene Solutions sp. z o.o., tj. Inkubit sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że w ostatnim okresie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Graphene Solutions sp. z o.o. poprzez wniesienie know-how niezbędnego do prawidłowej realizacji projektów badawczo rozwojowych na które Graphene Solutions sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 8,8 mln. zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o którym EBC Solicitors S.A. informowała w raportach EBI nr 17/2016 z dnia 31 maja 2016 roku oraz .ESPI nr 25/2016 z dnia 30 lipca 2016 roku. Według stanu na dzień dzisiejszy i po rejestracji wspominanego podwyższenia kapitału zakładowego struktura właścicielska Graphene Solutions sp. z o.o. wyglądać będzie następująco:

1. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. - 1.749 udziałów;
2. Inkubit sp. z o.o. - 874 udziały;
3. Erne Ventures S.A. - 873 udziały;
4. Jan Alexander Błaszczyk - 390 udziałów;
5. Radomir Woźniak - 4 udziały.

Oznacza to, że EBC Solicitors będzie największym udziałowcem Graphene Solutins sp. z o.o.
EBC Solicitors S.A. wspiera obecnie Graphene Solutions sp. z o.o. w procesie zawierania umów o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w procesie pozyskiwania wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektów badawczo rozwojowych, na które Graphene Solutions sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wysokość tego wkładu własnego to ok. 3 - 5 mln. PLN. EBC Solicitors S.A. nie wyklucza w chwili obecnej częściowego sfinansowania tego wkładu własnego ze środków własnych.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się