EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 25/2016

Raport bieżący

Rekomendacja projektu spółki portfelowej do dofinansowania kwotą ponad 3,8 mln zł.

 

 

Zarząd Emitenta informuje, że uzyskał wiadomość od Graphene Solutions sp. z o.o., tj. spółki portfelowej Emitenta (za pośrednictwem Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii), na temat zakończenia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oceny merytorycznej projektów złożonych w majowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

 

Zgodnie z uzyskaną informacją, w wyniku oceny merytorycznej rekomendację do dofinansowania uzyskał wniosek złożony przez Graphene Solutions sp. z o.o. pod tytułem "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego źródła światła opartego o efekt fotoluminescencji w zbudzonym podczerwonym światłem laserowym kompozycie grafenowo-ceramicznym" z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 3.809.589,99 zł.

 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/aktualnosci/art,4408,zakonczenie-oceny-wnioskow-zlozonych-w-majowym-etapie-naboru-w-ramach-konkursu-11-1-12016-szybka-sciezka.html.

 

Dofinansowane projekty są ściśle związane z podstawową działalnością prowadzoną przez Graphene Solutions sp. z o.o., jaką jest opracowanie, przetestowanie i opatentowanie technologii wytwarzania pierwszej na świecie innowacyjnej powłoki lakierowej z dodatkiem grafenu. W ocenie Spółki pozytywna ocena projektów przez zespół ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju świadczy o potencjale prac prowadzonych przez Graphene Solutions sp. z o.o. z wykorzystaniem grafenu.

 

Łącznie z środkami, o których mowa w raporcie EBI nr 17/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Graphene Solutions sp. z o.o. uzyskała rekomendacje do otrzymania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w łącznej kwocie ponad 8,8 mln. zł.

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się