EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 23/2016

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Aspesi Investments Limited ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 14 lipca 2016 roku, dokonał nabycia na rynku NewConnect łącznie 18.002 akcji, za cenę 10.631,20 zł. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 3.981.998 akcji Spółki, reprezentujących 33,18 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,18 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 4.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 33,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiNa podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Aspesi Investments Limited ("Akcjonariusz").W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 14 lipca 2016 roku, dokonał nabycia na rynku NewConnect łącznie 18.002 akcji, za cenę 10.631,20 zł. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 3.981.998 akcji Spółki, reprezentujących 33,18 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,18 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 4.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 33,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiNa podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Aspesi Investments Limited ("Akcjonariusz").W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 14 lipca 2016 roku, dokonał nabycia na rynku NewConnect łącznie 18.002 akcji, za cenę 10.631,20 zł. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 3.981.998 akcji Spółki, reprezentujących 33,18 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,18 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 4.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 33,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A..


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się