EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 22/2016

Raport bieżący

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent" "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomień, sporządzonych zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, od pana Adama Osińskiego, osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję Prezesa Zarządu, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu akcji Emitenta przez Aspesi Investments Limited ("Akcjonriusz"), w której Adam Osiński pełni funkcję zarządczą.

 

Z przekazanych informacji wynika, iż Aspesi Investments Limited, nabyła:

1) w dniu 12.07.2016 roku 11.398 akcji Emitenta, za łączną cenę 6.710,84 zł;

2) w dniu 13.07.2016 roku 30.900 akcji Emitenta, za łączną cenę 18.381 zł;

3) w dniu 14.07.2016 roku 18.002 akcji Emitenta, za łączną cenę 10.631,20 zł.

 

W związku z powyższym, Akcjonariusz nabył łacznie 60.300 akcji Emitenta za łączną cenę 35.723,04 zł.

 

Przed dokonaniem powyższych transakcji, Adam Osiński posiadał bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, za pośrednictwem Aspesi Investments Limited, 3.939.700 akcji Spółki, reprezentujących 32,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 32,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po dokonaniu powyższej transakcji,Adam Osiński posiada bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, za pośrednictwem Aspesi Investments Limited, 4.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 33,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie, po dokonaniu powyższej transakcji, Adam Osiński, posiada bezpośrednio i pośrednio 4.100.000 akcji Spółki, reprezentujących 34,16 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 34,16 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się