EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 21/2016

Raport bieżący

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent" "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, od pana Adama Osińskiego, osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję Prezesa Zarządu, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu w dniu 7.07.2016 roku akcji Emitenta przez Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję zarządzającą. Z przekazanych informacji wynika, iż Aspesi Investments Limited, nabyła na rynku NewConnect 11.800 akcji, za łączną cenę 6.814 zł.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się