EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 28/2016

Raport bieżący

Wyjaśnienie przyczyn zbycia akcji EastSideCapital S.A.

W nawiązaniu do treści raportów EBI nr 25/2016 i 26/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) wskazuje, że:

 

• zbycie przez spółkę zależną Emitenta, to jest EBC Seed Fund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), 1.747.943 niewprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect akcji EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za łączną cenę w wysokości 2.709.311,65 zł, to jest 1,55 zł za każdą poszczególną akcję;

 

oraz

 

• uzgodnione zbycie przez Emitenta 134.688 wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect akcji EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za cenę w wysokości 208.766,40 zł, to jest 1,55 zł w zamian za każdą poszczególną akcję;

jest elementem konsekwentnej realizacji strategii Emitenta, polegającej na rozwijaniu działalności inwestycyjnej.

Zarząd Emitenta wskazuje, że w wyniku powyższych transakcji Grupa Kapitałowa Emitenta:

 

1. pozyskała środki na nabycie 1.507.275 akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach, reprezentujących 40,19 proc. kapitału zakładowego Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. (raport EBI nr 26/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku);

2. zwiększyła udział Grupy w Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. do poziomu 40,19 proc. (uprzednio, za pośrednictwem EastSideCapital S.A., udział ten wynosił 34,24 proc.), oraz jednocześnie, w związku z faktem iż Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. posiada 750.000 akcji własnych, Grupa przekroczyła próg 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.;

3. pozyskała dodatkowe środki obrotowe (gotówka);

4. obniżyła koszty funkcjonowania Grupy;

5. posiada nadal 1.015.991 wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect akcji EastSideCapital S.A., wartych według ostatniego kursu zamknięcia łącznie 1.513.826,59 zł.

Zarząd Emitenta wskazuje, że prowadzi działania zmierzające do systematycznego zwiększania udziału Emitenta w Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. oraz EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Działania te opierają się przy tym na założeniu oferowania obecnym mniejszościowym wspólnikom obu tych spółek nowych akcji Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się