EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 26/2016

Raport bieżący

Nabycie akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.

 

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku spółka zależna Emitenta, to jest EBC Seed Fund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zawarła umowę nabycia 1.507.275 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach, reprezentujących 40,19 proc. (czterdzieści całe i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. w zamian za łączną cenę w wysokości 2.517.149,25 zł (dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy). Przeniesienie akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.na EBC Seed Fund Limited w wykonaniu przedmiotowej umowy nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 roku. Cena nabycia akcji została w całości rozliczona z wykorzystaniem środków uzyskanych przez EBC Seed Fund Limited w wyniku zbycia przez EBC Seed Fund Limited akcji EastSideCapital S.A.

Emitent informuje, że po rozliczeniu przedmiotowych transakcji Emitent za pośrednictwem spółki EBC Seed Fund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), której wszystkie udziały posiada Emitent, posiada łącznie 1.507.275 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A., reprezentujących 40,19 proc. (czterdzieści całe i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się