EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 24/2016

Raport bieżący

Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku postanowiło przeznaczyć kwotę 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) z zysku netto za rok obrotowy 2015 na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę dywidendy w kwocie 5 gr (pięć groszy) na każdą akcję.

Dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, będzie dzień 30 września 2016 roku.

Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 20 października 2016 roku.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się