EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 23/2016

Raport bieżący

Wniesienie akcji EastSideCapital S.A. do spółki zależnej Emitenta

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 roku Emitent objął 1 (jeden) udział, o wartości nominalnej 1 euro (jeden euro), w podwyższonym kapitale zakładowym EBC SEEDFUND LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr). Cena emisyjna tego udziału to 781.081 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden euro).. W związku z objęciem przedmiotowego udziału Emitent w dniu 15 czerwca 2016 roku wniósł aportem do EBC SEEDFUND LIMITED 1.747.943 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 34,41 proc. (trzydzieści cztery całe i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 34,41 proc. (trzydzieści cztery całe i czterdzieści jeden setnych procent) głosów na zgromadzeniu wspólników EastSideCapital S.A.

Emitent wskazuje, iż w wyniku przedmiotowej transakcji posiada udziały reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego EBC SEEDFUND LIMITED.

Zarząd Emitenta wskazuje, że przedmiotowa transakcja jest związana przygotowaniami do zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta. O kolejnych działaniach związanych ze zmianami w strukturze Grupy Emitent będzie informował w raportach bieżących.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się