EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 16/2016

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Emitent powziął informację od Adama Osińskiego ("Akcjonariusza"), pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, który na podstawie art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1382) zawiadomił, iż Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję w organie zarządzającym, dokonała transakcji nabycia 25.000 akcji Emitenta w dniu 8 czerwca 2016 roku oraz 17.700 akcji Emitenta w dniu 9 czerwca 2016 roku. Co daje łącznie 42.700 akcji Spółki nabytych podczas sesji na rynku NewConnect.

 

Przed dokonaniem powyższych transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 3.885.200 akcji Spółki, reprezentujących 32,38 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 32,38 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 3.927.900 akcji Spółki, reprezentujących 32,73 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 32,73 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w EBC Solicitors S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się