EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 14/2016

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Aspesi Investments Limited (dalej jako "Akcjonariusz").

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku dokonał transakcji nabycia na sesji zwykłej na rynku NewConnect łącznie 25.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki EBC Solicitors S.A. posiadanych przez Aspesi Investments Limited.

 

Przed dokonaniem powyższych transakcji Aspesi Investments Limited posiadała 3.885.200 akcji Spółki, reprezentujących 32,38 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 32,38 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po dokonaniu powyższych transakcji Aspesi Investments Limited posiada 3.910.200 akcji Emitenta reprezentujących 32,59 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 32,59 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od Aspesi Investments Limited posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się