EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 13/2016

Raport bieżący

Korekta raportu bieżącego nr 02/2016

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), przekazuje korektę do raportu nr 2/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, w związku z pomyłką dotyczącą liczby akcji Emitenta posiadanych pośrednio przez akcjonariusza Adama Osińskiego. Z przedmiotowego raportu wynika, że Adam Osiński przed dokonaniem transakcji przez Aspesi Investments Limited posiadał pośrednio 3.930.000 akcji Spółki, a po transakcji posiadał 3.980.000 akcji Spółki. Natomiast prawidłowa liczba akcji przed transakcją to 3.830.000, a po transakcji 3.880.000 akcji Spółki.

 

Skorygowana treść raportu bieżącego, o którym mowa wyżej, brzmi:

 

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent powziął informację od Adama Osińskiego ("Akcjonariusza"), pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, który na podstawie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w dniu 22 marca 2016 roku Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję w organie zarządzającym, dokonała transakcji nabycia 50.000 akcji Emitenta podczas sesji na rynku NewConnect.

 

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 3.830.000 akcji Spółki, reprezentujących 31,92 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 31,92 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 3.880.000 akcji Spółki, reprezentujących 32,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 32,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w EBC Solicitors S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się