EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 11/2016

Raport bieżący

Korekta raportu bieżącego nr 9/2015

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), przekazuje korektę do raportu nr 9/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku, w związku z pomyłką dotyczącą liczby akcji Emitenta posiadanych pośrednio przez akcjonariusza Adama Osińskiego. Z przedmiotowego raportu wynika, że Adam Osiński po dokonaniu transakcji przez Aspesi Investments Limited posiada pośrednio 4.530.000 akcji Spółki. Natomiast prawidłowa liczba to 4.430.000 akcji.

 

Skorygowana treść raportu bieżącego, o którym mowa wyżej, brzmi:

 Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent powziął informację od Adama Osińskiego ("Akcjonariusza"), który na podstawie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w związku z dokonaniem zapisu na 2.200.000 akcji serii C EBC Solicitors S.A. o łącznej wartości nominalnej 220.000 zł w dniu 24 września 2015 r. oraz na 1.197.600 akcji serii C EBC Solicitors S.A. o łącznej wartości nominalnej 119.760 zł w dniu 7 października 2015 r. przez Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję w organie zarządzającym, a następnie z rejestracją, w dniu 9 listopada 2015 r., przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 9.000.000 akcji serii C EBC Solicitors S.A. zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki EBC Solicitors S.A. posiadanych przez Aspesi Investments Limited.

 Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 3,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 3,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio - wraz z podmiotami kontrolowanymi - 1.132.400 akcji Spółki, reprezentujących 37,75 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 37,75 proc. głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki.

 

Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 4.430.000 akcji Spółki, reprezentujących 36,92 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 36,92 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się