EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 18/2016

Raport okresowy

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2015

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2015, wraz z załącznikami, to jest:
1. jednostkowym sprawozdaniem Zarządu za rok 2015
2. skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu za rok 2015
3. jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2015
4. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2015
5. opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015
6. opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się