EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 17/2016

Raport bieżący

Rekomendacja projektów spółki portfelowej do dofinansowania kwotą ponad 5 mln zł

Zarząd Emitenta informuje, że uzyskał informację od Graphene Solutions sp. z o.o., tj. spółki portfelowej Emitenta (za pośrednictwem Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii), na temat zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie 3/1.2/2015/POIR w ramach Programu sektorowego INNOCHEM, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) ocenę pozytywną i kwalifikację do dofinansowania uzyskały następujące wnioski złożone przez Graphene Solutions sp. z o.o.:
1. wniosek dot. zwiększenia parametrów hydrofobowych powierzchni lakierowych interkalowanych grafenem płatkowym z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 2.217.462,26 zł;
2. wniosek dot. opracowanie i wdrożenie nowych wysokowytrzymałych i termoprzewodzących kompozytów włókien węglowych z modyfikowanym grafenem płatkowym dla polskiego super samochodu Arrinera Hussarya z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 2.842.439,28 zł (wniosek złożony wspólnie z Arrinera Automotive S.A.).

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122015innochem/aktualnosci/art,4268,zakonczenie-oceny-merytorycznej-projektow-zlozonych-w-ramach-programu-innochem-dzialanie-1-2-po-ir-sektorowe-programy-br-konkurs.html.

Dofinansowane projekty są ściśle związane z podstawową działalnością prowadzoną przez Graphene Solutions sp. z o.o., jaką jest opracowanie, przetestowanie i opatentowanie technologii wytwarzania pierwszej na świecie innowacyjnej powłoki lakierowej z dodatkiem grafenu. W ocenie Spółki pozytywna ocena projektów przez zespół ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju świadczy o potencjale prac prowadzonych przez Graphene Solutions sp. z o.o. z wykorzystaniem grafenu. Spółka zakłada przy tym, że uzyskany produkt końcowy znajdzie szerokie zastosowanie zwłaszcza w przemyśle samochodowym i stoczniowym (produkcja jachtów), o czym świadczą efekty pierwszych rozmów prowadzonych przez Spółkę z przedstawicielami przemysłu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się