EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 15/2016

Raport bieżący

Wyjaśnienia Zarządu nt. wyników spółek portfelowych Grupy

W nawiązaniu do wyników Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za I kwartał 2016 roku (raport EBI nr 13/2016 z dnia 16.05.2016 r.), Zarząd EBC Solicitors S.A. wyjaśnia, że tak jak wskazano w komentarzu do wyników za I kwartał 2016 roku, skonsolidowana strata netto jest związana ze sposobem ujmowania w księgach Grupy kosztów działalności spółek portfelowych Grupy (spółek w które zainwestowały inkubatory przedsiębiorczości kontrolowane przez Grupę).

Zarząd EBC Solicitors S.A. zwraca uwagę, że spółki portfelowe Grupy to co do zasady podmioty na bardzo wczesnym etapie działalności (start-up’y), które zgodnie z przyjętymi biznesplanami przez pierwszy okres działalności skupiają się na dopracowaniu swojego produktu oraz przygotowaniach do wyjścia z ofertą na rynek. W tym czasie spółki te ponoszą więc związane z tym koszty i nie uzyskują przychodów. Jest to sytuacja normalna w przypadku start-up’ów. Co przy tym istotne, także w pierwszym okresie uzyskiwania przychodów start-up’y nie generują zazwyczaj dodatnich wyników finansowych. Dojście do progu rentowności to bowiem także proces wymagający czasu.

W świetle powyższego, a także w świetle faktu, że większość spółek portfelowych działa krócej niż 12 miesięcy, Zarząd EBC Solicitors S.A. podkreśla, że strata generowana w wyniku działalności spółek portfelowych Grupy nie stanowi zagrożenia dla istnienia Grupy i nie oznacza, że działalność inwestycyjna Grupy nie przynosi spodziewanych rezultatów.

Jednocześnie Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że w I kwartale 2016 roku przychody odnotowało 12 spółek portfelowych Grupy. W ocenie Zarządu powyższe potwierdza możliwość dokonania pierwszych wyjść kapitałowych ze spółek portfelowych już w roku 2016 i jednocześnie uzyskania dodatniej rentowności netto przez Grupę jeszcze w roku 2016. 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się