EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 4/2016

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Leszka Sobika ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) poinformował, że w dniu 31 marca 2016 roku, podczas sesji na rynku NewConnect:

1. dokonał nabycia 30.000 akcji Emitenta,

2. "Sobik" Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k., w której Akcjonariusz pełni funkcję Prezesa Zarządu komplementariusza, nabyła 190.067 akcji Emitenta,

Tym samym Akcjonariusz wraz z podmiotem powiązanym nabył łącznie 220.067 akcji Emitenta przekraczając 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem powyższych transakcji Akcjonariusz wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. posiadał 599.804 akcji Spółki, reprezentujących 4,99 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,99 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. posiada 819.871 akcji Spółki, reprezentujących 6,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 6,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się