EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 3/2016

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 23 marca 2016 roku Emitent powziął informację od Krzysztofa Moski ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z zakupem 214.949 akcji Spółki w dniu 22 marca 2016 roku podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

 Przed zmianą stanu posiadania Akcjonariusz posiadał 599.260 akcji Spółki, reprezentujących 4,99% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniających do wykonywania 599.260 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,99% ogólnej liczby głosów).

 Po zmianie stanu posiadania Akcjonariusz posiada 814.209 akcji Spółki, reprezentujących 6,79% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniająych do wykonywania 814.209 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (6,79% ogólnej liczby głosów).

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się