EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 1/2016

Raport bieżący

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego od Adam Osińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, powziął informację o dokonaniu przez Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję członka organu zarządzającego, transakcji nabycia akcji Emitenta.
Z przekazanej informacji wynika, iż Aspesi Investments Limited w dniu 22 marca 2016 r. dokonała następujących transakcji na akcjach EBC Solicitors S.A.:

1. Transakcja kupna 43.842 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect przy średnim kursie 0,63 PLN za każdą jedną akcję;

2. Transakcja kupna 4.618 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect przy średnim kursie 0,63 PLN za każdą jedną akcję;

3. Transakcja kupna 1.540 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect przy średnim kursie 0,63 PLN za każdą jedną akcję.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się