EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 6/2016

Raport bieżący

Pozyskanie inwestora finansowego przez dwie spółki portfelowe Grupy EBC Solicitors

 

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informację, że w dniu 18 marca 2016 roku Seaqar sp. z o.o. oraz Sea Engineering sp. z o.o., to jest spółki portfelowe Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. („ŚwIT”) - spółki inwestycyjnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta - zawarły umowy mocą których do składu ich wspólników dołączy inwestor finansowy w postaci funduszu Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego FIZ („Fundusz”), zarządzanego przez podmiot wchodzący w skład giełdowej grupy inwestycyjnej IQ Partners S.A.

W oparciu o opisane powyżej umowy Fundusz zobowiązał się objąć nowe udziały (1) Seaqar sp. z o.o. w zamian za wkład w wysokości 0,52 mln zł, przy wycenie post-money 3 mln zł, a (2) Sea Engineering sp. z o.o. w zamian za wkład w wysokości 0,81 mln zł, także przy wycenie post-money 3 mln zł. Po dokonaniu uzgodnionego podwyższenia kapitału zakładowego obu spółek Fundusz posiadać będzie 27 proc. udziałów w Sea Engineering sp. z o.o. oraz 17,36 proc. udziałów w Seaqar sp. z o.o., a ŚwIT posiadać będzie 33,60 proc. udziałów w Sea Engineering sp. z o.o. oraz 39,50 proc. udziałów w Seaqar sp. z o.o.

Emitent przypomina, że w roku 2015, w momencie dokonywania inwestycji przez ŚwIT wycena Seaqar sp. z o.o. wynosiła 1,7 mln zł, a Sea Engineering 1,9 mln zł. Oznacza to bardzo istotny wzrost wyceny każdej ze spółek w okresie krótszym niż rok. W konsekwencji bardzo istotnie wzrosła również wartość pakietów udziałów ŚwIT w Seaqar sp. z o.o. oraz Sea Engineering sp. z o.o. Łączna wartość udziałów ŚwIT w Seaqar sp. z o.o. oraz Sea Engineering sp. z o.o. zwiększyła się o 36,8 proc. z 1,60 mln zł do 2,19 mln zł.

Na wzrost wartości Seaqar sp. z o.o. oraz Sea Engineering sp. z o.o. wpłynął przede wszystkim fakt, że ŚwIT dokonał inwestycji w obie spółki na etapie dopracowywania przez nie prototypów, a obecnie obie spółki znajdują się już na etapie wprowadzania gotowych produktów na rynek.

Sea Engineering sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą nowoczesnych skuterów podwodnych przeznaczonych zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalnych użytkowników (badaczy, służb ratowniczych, wojska).

Seaqar sp. z o.o. koncentruje się na produkcji i sprzedaży kompletnego systemu monitorująco - rejestrującego dla jednostek pływających wykorzystywanych w żegludze rekreacyjnej, pozwalającego np. firmom czarterującym jachty na zdalne pozyskiwanie informacji dotyczących stanu technicznego oraz lokalizacji wynajmowanych łodzi.

ŚwIT zainwestował w obie spółki środki otrzymane bezzwrotnie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się