EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 2/2016

Raport bieżący

Wstępne wyniki jednostkowe za rok 2015 wraz z informacją ws. dywidendy

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z wstępnymi, niezaudytowanymi wynikami finansowymi zysk jednostkowy netto Spółki za rok 2015 wyniósł 967 tys. zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

W związku z powyższym oraz mając na względzie politykę dywidendową Emitenta opisaną w Strategii Emitenta (raport EBI nr 7/2014) Zarząd Spółki informuje, że zamierza wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o wypłacenie z zysku za rok obrotowy 2015 dywidendy w wysokości 5 gr (pięć groszy) na jedną akcję, co oznacza, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2015 wynosić będzie 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych). Powyższe oznacza, że stopa dywidendy, oszacowana według ostatniego kursu zamknięcia, wyniesie 10 proc. (dziesięć procent).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 i §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się