EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 13/2015

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 listopada 2015 roku Emitent powziął informację od Krzysztofa Moski ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił o obniżeniu progu poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EBC Solicitors S.A. w dniu 9 listopada 2015 r. poprzez emisję 9.000.000 akcji na okaziciela serii C.

Przed podwyższeniem kapitału przez Spółkę Akcjonariusz posiadał 302.594 akcji EBC Solicitors S.A., reprezentujących 10,09 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniało do wykonywania 302.594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (10,09 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów).

Po podwyższeniu kapitału przez Spółkę Akcjonariusz posiada 302.000 akcji EBC Solicitors S.A., reprezentujących 2,50 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnia do wykonywania 302.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (2,50 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów).

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się