EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 12/2015

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 listopada 2015 roku Emitent powziął informację od Leszka Sobika ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił o zejsciu ponizej progu 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EBC Solicitors S.A. poprzez emisję 9.000.000 akcji na okaziciela serii C.

Przed podwyższeniem kapitału przez Spółkę Akcjonariusz posiadał razem z "Sobik" Zakład Produkcyjny sp. z o.o. spółka komandytowa 170.944 akcji EBC Solicitors S.A., reprezentujących 5,69 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniało do wykonywania 170.944 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (5,69 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów).

Po podwyższeniu kapitału przez Spółkę Akcjonariusz posiada razem z "Sobik" Zakład Produkcyjny sp. z o.o. spółka komandytowa 526.326 akcji EBC Solicitors S.A., reprezentujących 4,38 proc. kapitału zakładowego spółki oraz upoważnia do wykonywania 526.326 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (4,38 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów).


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się