EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 10/2015

Raport bieżący

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego od Adama Osińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, powziął informację o dokonaniu przez Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję członka organu zarządzającego, transakcji nabycia akcji Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż Aspesi Investments Limited w dniu 24 września 2015 r. objęła, na podstawie zapisu, 2.200.000 akcji serii C spółki EBC Solicitors S.A za łączną kwotę 1.100.000 zł. W dniu 7 października 2015 r. Aspesi Investments Limited objęła, na podstawie zapisu, 1.197.600 akcji serii C spółki EBC Solicitors S.A. za łączną kwotę 598.800 zł. Cena emisyjna wyniosła 50 gr za każdą akcję.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się