EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 8/2015

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent powziął informację od Aspesi Investments Limited ("Akcjonariusz"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomiła, iż w związku z dokonaniem zapisu na 2.200.000 akcji serii C EBC Solicitors S.A. o łącznej wartości nominalnej 220.000 zł w dniu 24 września 2015 r. oraz na 1.197.600 akcji serii C EBC Solicitors S.A. o łącznej wartości nominalnej 119.760 zł w dniu 7 października 2015 r., a następnie rejestracją, w dniu 9 listopada 2015 r., przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 9.000.000 akcji serii C EBC Solicitors S.A. zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki EBC Solicitors S.A. posiadanych przez Aspesi Investments Limited.

Przed dokonaniem powyższych transakcji Aspesi Investments Limited posiadała 1.032.400 akcji Spółki, reprezentujących 34,41 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 34,41 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji Aspesi Investments Limited posiada 4.430.000 akcji Emitenta reprezentujących 36,92 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 36,92 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że Adam Osiński będący Prezesem Zarządu Emitenta jest jednocześnie osobą zarządzającą w Aspesi Investments Limited.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się