EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 52/2015

Raport bieżący

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd EBC Solicitors S.A.(„Emitent”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2015 roku powziął wiadomość o dokonaniu, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 900.000 zł.
Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 9.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda.
Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.000 zł i dzieli się na: 
a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
c. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się