EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 51/2015

Raport bieżący

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie terminowej publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku (jednodniowe opóźnienie).

Powodem jednodniowego opóźnienia w przekazaniu raportu okresowego była konieczność dodatkowej weryfikacji niektórych danych finansowych.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się