EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 48/2015

Raport bieżący

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 października 2015 roku akcjonariusz Emitenta Arkadiusz Stryja złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta i jednocześnie wykonując przysługujące mu uprawnienia osobiste wynikające z §21 ust. 3 statutu Emitenta, powołał do składu Rady Nadzorczej Emitenta pana Radosława Krzywickiego. Akcjonariusz nie podał powodu dokonania wyżej opisanej zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się