EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 6/2015

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania w wyniku porozumienia

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 października 2015 roku Emitent powziął informację od Jerzego Cierpiatki, Bożeny Cierpiatki oraz Katarzyny Cierpiatki ("Akcjonariusze"), którzy na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomili, iż dokonali nabycia akcji w dniach od 29 września do 2 października 2015 roku. Akcjonariusze poinformowali, iż na dzień 2 października 2015 roku posiadają akcje Spółki w liczbie: Jerzy Cierpiatka - 55.388 akcji Bożena Cierpiatka - 26.961 akcji Katarzyna Cierpiatka - 89.353 akcji tj. łącznie 171.702 akcji. W związku z powyższym Akcjonariusze poinformowali, iż wspólnie i w porozumieniu posiadają łącznie 171.702 akcji Emitenta reprezentujących 5,72 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,72 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się