EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 4/2015

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku Emitent powziął informację od Leszka Sobika ("Akcjonariusza"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w dniu 12 sierpnia 2015 roku dokonał podczas sesji NewConnect, nabycia 11.587 akcji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 1.158,7 zł. Przed dokonaniem powyższych transakcji Akcjonariusz wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.posiadał 138.628 akcji Spółki, reprezentujących 4,62 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,62 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.posiad 150.215 akcji Spółki, reprezentujących 5,01 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,01 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się