EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 3/2015

Raport bieżący

Zbycie akcji Talents Group Holding S.A.

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku spółka zależna Emitenta, to jest EBC SeedFund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zawarła umowę zbycia 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Talents Group Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, w zamian za cenę w wysokości 1.700.000 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych). Zgodnie z postanowieniami umowy cena zostanie zapłacona w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku. 

Emitent informuje, że po zbyciu przez EBC SeedFund Limited 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Talents Group Holding S.A. Emitent i spółki wchodzące w skład jego Grupy Kapitałowej nie posiadają akcji Talents Group Holding S.A.

Emitent zwraca uwagę, że SeedFund Limited nabyła zbyte akcje Talents Group Holding S.A. w zamian za łączną cenę w wysokości 850.000 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza, że na inwestycji w akcje Talents Group Holding S.A. Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała zysk w wysokości 850.000 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 13 (trzynastu) miesięcy w wysokości 100 proc. (sto procent).

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się