EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 44/2015

Raport bieżący

Podpisanie umowy na wprowadzenie akcji do ASO AreoMarket

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 września 2015 r. została doręczona Emitentowi umowa z Igoria Trade S.A. („Spółka”) obejmująca świadczenie usług autoryzowanego doradcy.

Zawarta Umowa obejmuje świadczenie usług prawnych mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu AreoMarket organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Bukareszcie w szczególności do:
1) sporządzenia projektu uproszczonego dokumentu informacyjnego;
2) sporządzenia i złożenia wniosku ws. dematerializacji akcji;
3) sporządzenia i złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku AreoMarket;
4) sporządzenia i złożenia wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji na rynku AreoMarket.

Emitent wskazuje, iż przedmiotowa umowa jest związana z realizacją strategii mającej na celu rozszerzenie działalności polegającej na świadczeniu usług polegających na wprowadzaniu spółek. 

Podstawa prawna:
§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się