EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 33/2015

Raport bieżący

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 roku akcjonariusze Emitenta mając na uwadze treść uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie skrócenia II kadencji Rady Nadzorczej, wykonując przysługujące im uprawnienia osobiste dokonali zamian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz Emitenta Adam Osiński, korzystając z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających z § 21 ust. 4 statutu spółki odwołał Piotra Wiśniewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie korzystając z tych samych uprawnień powołał Pawła Osińskiego.

Akcjonariusz Emitenta Arkadiusz Stryja, korzystając z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających z § 21 ust. 3 statutu spółki odwołał Daniela Dajka ze składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie korzystając z tych samych uprawnień powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Arkadiusza Stryja.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, dotyczące nowych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się