EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 30/2015

Raport bieżący

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. podjęło uchwałę nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez skrócenie II kadencji i odwołanie następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
- Mirosława Pawełko;
- Piotra Sawalę;
- Piotra Surmackiego.

Walne Zgromadzenie w tej samej uchwale postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji:
- Dariusza Jarmińskiego;
- Cezarego Nowosada;
- Łukasza Rosińskiego.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, dotyczące nowych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się