EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 28/2015

Raport bieżący

Prawomocna wygrana Emitenta w postępowaniu sądowym o kwotę przekraczającą 200 tys. zł

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do treści raportów EBI nr 20/2015 z dnia 3 maja 2015 roku, 9/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku oraz 20/2012 z dnia 22 grudnia 2012 roku, dotyczących postępowania sądowego opisanego w punkcie 4.16. dokumentu informacyjnego z dnia 24 sierpnia 2012 roku, niniejszym informuje, iż Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 24 czerwca 2015 roku oddalił apelację powoda od korzystnego dla Emitenta wyroku oddalającego powództwo o zapłatę przez Emitenta na rzecz osoby fizycznej kwoty 219.399,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania. Tym samym powództwo przeciwko Emitentowi o zapłatę tej kwoty zostało ostatecznie oddalone w całości. Ponadto Sąd Apelacyjny obok kosztów procesu zasądzonych w I instancji zasądził na rzecz Emitenta od powoda 11.194 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem II instancji oraz Sądem Najwyższym. Łącznie Emitentowi przysługuje więc od powoda zwrot kosztów w wysokości 18.394 zł.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się