EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 20/2015

Raport bieżący

Istotna informacja dotycząca postępowania sądowego

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do treści raportów EBI nr 9/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku oraz 20/2012 z dnia 22 grudnia 2012 roku dotyczącego postępowania sądowego opisanego w punkcie 4.16. dokumentu informacyjnego z dnia 24 sierpnia 2012 roku, niniejszym informuje, iż Sąd Najwyższy w Warszawie wydał postanowienie uchylające wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie uchylenia korzystnego dla Emitenta wyroku dotyczącego oddalenia powództwa o zapłatę przez Emitenta na rzecz osoby fizycznej kwoty 219.399,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Ponadto Sąd Najwyższy pozostawił Sądowi Apelacyjnemu rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym sprawę. Sprawa związana jest z działalnością adwokacką poprzednika prawnego Emitenta (tj. EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k.). 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się