EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 19/2015

Raport bieżący

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok 2014

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Advantim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się