EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 5/2013

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2013 roku Emitent powziął informację od Atidet Holdings Ltd, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w dniu 8 lipca 2013 roku, w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej Atidet Holdings Ltd zbyła 267.400 akcji EBC Solicitors S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Przed dokonaniem powyższej transakcji Atidet Holdings Limited posiadała 267.400 akcji Spółki, reprezentujących 8,91% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 8,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu i rozliczeniu powyższej transakcji Atidet Holdings Limited nie posiada akcji EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się