EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 38/2013

Raport bieżący

Podpisanie przez EBC Incubator sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w kwocie 9.990.250 zł

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 28/2013, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 17 grudnia 2013 roku EBC Incubator sp. z o.o. siedzibą w Łomży - spółka zależna Emitenta - podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zgodnie z umową EBC Incubator sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie w kwocie 9.990.250 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na działalność EBC Incubator sp. z o.o. jako inkubatora przedsiębiorczości.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się