EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 36/2013

Raport bieżący

Informacja na temat EBC Incubator sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że po dokonaniu w dniu 5 grudnia 2013 roku zbycia udziałów w kapitale zakładowym EBC Incubator sp. z o.o., o którym mowa w raporcie bieżącym EBI nr 35/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku, wygasło zobowiązanie Emitenta do zbycia na rzecz osób trzecich udziałów EBC Incubator sp. z o.o. reprezentujących 25 proc. kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o. oraz 25 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników EBC Incubator sp. z o.o., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 28/2013 z dnia 20 września 2013 roku.

Na dzień 6 grudnia 2013 roku Emitent posiada 75 udziałów EBC Incubator sp. z o.o., reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o. oraz 75 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników EBC Incubator sp. z o.o. Posiadane przez Emitenta udziały nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań lub zabezpieczeń, a Emitent nie planuje obecnie jakiegokolwiek zmniejszenia zaangażowania w EBC Incubator sp. z o.o. Strategia EBC Solicitors S.A. zakłada obecnie posiadanie udziałów EBC Incubator sp. z o.o. reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o. oraz 75 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników EBC Incubator sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się