EBC Solicitors

Raporty

Raport 34/2013

Raport bieżący

Objęcie oraz zbycie udziałów w spółkach zależnych Emitenta

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2013 roku Emitent objął 2.983 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) udziały, o wartości nominalnej 1 euro (jeden euro) każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym EBC SEEDFUND LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr). W związku z objęciem przedmiotowych udziałów Emitent wniósł aportem do EBC SEEDFUND LIMITED 25 udziałów EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, reprezentujących 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o. oraz 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) głosów na zgromadzeniu wspólników EBC Incubator sp. z o.o.

Emitent wskazuje, iż w wyniku przedmiotowej transakcji posiada łącznie 3.983 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) udziałów EBC SEEDFUND LIMITED, reprezentujących 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego EBC SEEDFUND LIMITED. Emitent wskazuje, iż brak publikacji informacji o nabyciu w dniu 25 listopada 2013 roku udziałów EBC SEEDFUND LIMITED wynikał z faktu, iż na dzień nabycia tych udziałów przez Emitenta (tj. 25 listopada 2013 roku) EBC SEEDFUND LIMITED nie posiadała żadnych znaczących aktywów ani nie stanowiła istotnego aktywa dla Emitenta.

Zarząd Emitenta wskazuje, że inwestycja w EBC SEEDFUND LIMITED stanowi kolejny etap realizacji strategii rozwoju działalności inwestycyjnej Emitenta. Za pośrednictwem EBC SEEDFUND LIMITED Emitent zamierza prowadzić wybrane inwestycje kapitałowe, w szczególności w podmioty na wczesnym etapie rozwoju. Zgodnie z planami Emitenta, EBC SEEDFUND LIMITED będzie w szczególności występował jako koinwestor w projektach realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Prowadzenie działalności inwestycyjnej za pośrednictwem spółki zależnej z siedzibą na Cyprze ma na celu osiągnięcie dozwolonej prawem optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się