EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 31/2013

Raport bieżący

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku

Zarząd Emitenta w związku z otrzymaniem w dniu wczorajszym informacji od firmy prowadzącej księgi rachunkowe Emitenta o konieczności dokonania korekty danych finansowych Emitenta za III kwartał 2012 roku, niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 8 listopada 2012 roku nr 12/2012.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż przedmiotowa korekta danych finansowych została uwzględniona w raporcie rocznym Emitenta za rok 2012.

Przedmiotowa korekta dokonana została w następującym zakresie

Było:

Za okres od 1.07.2012 - 30.09.2012

Przychody netto ze sprzedaży: 1.784.761,01
Zysk/starta ze sprzedaży: 243.884,50
Zysk/strata z działalności operacyjnej: 243.800,62
Zysk/starta brutto: 235.512,41
Zysk/s tarta netto: 191.324,41

Za okres od 1.01.2012 - 30.09.2012

Przychody netto ze sprzedaży: 4.499.822,38
Zysk/starta ze sprzedaży: 979.139,62
Zysk/strata z działalności operacyjnej: 979.055,00
Zysk/starta brutto: 949.550,83
Zysk/s tarta netto: 769.665,83

Stan na dzień 30.09.2012

Kapitał własny: 2.992.987,97
Należności długoterminowe: 0,00
Należności krótkoterminowe: 2.538.922,60
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 315.643,44
Zobowiązania długoterminowe: 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe: 948.265,81
Amortyzacja 5.744,24

Powinno być:

Za okres od 1.07.2012 - 30.09.2012

Przychody netto ze sprzedaży: 1.784.361,01
Zysk/starta ze sprzedaży: 230.932,36
Zysk/strata z działalności operacyjnej: 229.113,23
Zysk/starta brutto: 221.459,93
Zysk/s tarta netto: 177,271,93

Za okres od 1.01.2012 - 30.09.2012

Przychody netto ze sprzedaży: 4.500.950,76
Zysk/starta ze sprzedaży: 888.58,43
Zysk/strata z działalności operacyjnej: 890.830 ,07
Zysk/starta brutto: 862.592,04
Zysk/s tarta netto: 682.707,04

Stan na dzień 30.09.2012

Kapitał własny: 2.906.049,18
Należności długoterminowe: 0,00
Należności krótkoterminowe: 2.568.194,03
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 309.386,90
Zobowiązania długoterminowe: 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe: 913.835,48
Amortyzacja: 5.774,24

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się