EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 28/2013

Raport bieżący

Zatwierdzenie wniosku spółki zależnej od Emitenta - EBC Incubator sp. z o.o. - o dofinansowania w kwocie 9.990.250 zł

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 19 września 2013 roku na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP"), pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/index/1259, opublikowana została Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zgodnie z przywołaną informacją wniosek spółki zależnej od Emitenta, to jest EBC Incubator sp. z o.o z (d. IPP sp. z o.o.) siedzibą w Łomży (wniosek WND-POIG.03.01.00-00-103/13) uzyskał rekomendację do udzielenia dofinansowania w kwocie 9.990.250 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Emitent wskazuje, że środki pochodzące z dofinansowania zostaną przeznaczone na działalności inkubatora przedsiębiorczości EBC Incubator sp. z o.o.


Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na dzień 20 września 2013 roku posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym EBC Incubator sp.z o.o., jednakże na podstawie wcześniej zawartych umów zobowiązany jest do zbycia na rzecz osób trzecich udziałów w kapitale zakładowym EBC Incubator sp. z o.o., reprezentujących 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu EBC Incubator sp. z o.o. i reprezentujących 25 proc. kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o. Docelowo Emitent będzie posiadał udziały w kapitale zakładowym EBC Incubator sp. z o.o., reprezentując 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu EBC Incubator sp. z o.o. i reprezentujące 75 proc. kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o.Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect."


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się