EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 22/2013

Raport bieżący

Wypłata dywidendy za rok 2012 oraz podtrzymanie polityki dywidendy

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW" ) o dokonaniu przez KDPW wypłaty dywidendy za rok 2012 na rzecz akcjonariuszy Emitenta w wysokości 20 gr (dwadzieścia groszy) na każdą poszczególną akcję.

Zarząd EBC Solicitors S.A. podtrzymuje jednocześnie zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy opisane w rozdz. 3.7. dokumentu informacyjnego EBC Solicitors S.A. z dnia 24 sierpnia 2012 roku, zgodnie z którymi w kolejnych latach, w zależności od potrzeb inwestycyjnych Emitenta, Zarząd zamierza wnioskować do akcjonariuszy o przeznaczenie na poczet dywidendy od 25 do 50 proc. zysku netto. EBC Solicitors S.A. potwierdza tym samym, że zamierza budować wartość Spółki dla akcjonariuszy zarówno poprzez stały rozwój działalności i budowanie stabilnych podstaw dla stałego wzrostu wartości Emitenta i jego akcji, jak również poprzez politykę dywidendy.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się