EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 19/2013

Raport bieżący

Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2013 roku uchwałą nr 6/2013 postanowiło kwotę 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) z zysku netto za 2012 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 20 gr (dwadzieścia groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję.

Dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 jest dzień 12 lipca 2013 roku. Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 29 lipca 2013 roku.


Pełne sprawozdanie finansowe za 2012 rok jest umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ebcsolicitors.pl.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się