EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 9/2015

Raport okresowy

Korekta raportu okresowego EBI nr 8/2015 - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Zarząd EBC Solicitors SA (dalej Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść skorygowanego raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku.

Dokonana przez Emitenta korekta dotyczyła omyłkowo wpisanych danych finansowych ujawnionych w jednostkowym Rachunku przepływu pieniężnych Emitenta pod pozycją „A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” w punktach: I. Zysk (strata) netto oraz II. Korekty razem.

Pierwotna treść korygowanych danych:

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 
-237 589,62 - Narastająco od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
-237 589,62 - Narastająco od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
-237 589,62 - Narastająco od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
-237 589,62 - Za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. 

II. Korekty razem 
-237 589,62 - Narastająco od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
-237 589,62 - Narastająco od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
-237 589,62 - Narastająco od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
-237 589,62 - Za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. 

Treść po korekcie:

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto
339 850,08 - Narastająco od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
128 965,18 - Narastająco od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
735 174,01 - Narastająco od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
467 684,60 - Za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Korekty razem
370 865,05 - Narastająco od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
233 319,41 - Narastająco od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
53 255,76 - Narastająco od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
-237 589,62 - Za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się