EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 13/2013

Raport bieżący

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie terminowej publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku (w dniu 13 maja 2013 roku).

Powodem jednodniowego opóźnienia w przekazaniu raportu okresowego były niemożliwe do zapobieżenia przyczyny losowe, uniemożliwiające opublikowanie raportu w terminie wskazanym w harmonogramie publikacji raportów okresowych, opublikowanym w dniu 14 stycznia 2013 roku (raport EBI nr 1/2013).

Spółka w dniu 14 maja 2013 roku opublikowała przedmiotowy raport kwartalny. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko powtórzenia się tego rodzaju sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się